Stop meteen met het blind leggen van zonnepanelen!

Het verkwisten van groene stroom is vandaag de dag nog altijd een knelpunt in het beheer van energie. 
De nieuwe wetgeving rond de terugdraaiende teller zorgt voor het massaal aankopen van zonnepanelen. 
Voor de verkoper is dit uiteraard interessant, maar de gevolgen voor de consument, het net en het milieu zijn negatief. 

Daarom pleiten we om eerst goed te meten zodat er gericht zonnepanelen worden geplaatst.

Meet correct!

Het correct meten van het individueel stroomverbruik maakt het gericht plaatsen van zonnepanelen mogelijk. Dat heeft een positieve invloed op het milieu, maakt het beheer van het elektriciteitsnet efficiënter en zal het rendement van de consument aanzienlijk verhogen. Maak het stroomverbruik dus slimmer. En dat kan perfect!

De rush naar zonnepanelen de voorbije weken -omdat de terugdraaiende teller in 2021 wordt afgeschaft- is een mooi schoolvoorbeeld daarvan.

De telefoons stonden de voorbije tijd roodgloeiend bij de installateurs van zonnepanelen. De installateurs legden onze daken vol met zonnepanelen, evenwel zonder goed te meten. Hoe meer zonnepanelen ze leggen, hoe meer ze verdienen uiteraard. Toch is zomaar en ondoordacht zonnepanelen leggen een foute keuze.

Want er wordt totaal geen rekening gehouden of een gezin of KMO eigenlijk wel zoveel zonnepanelen nodig heeft. Dus er liggen te veel zonnepanelen op onze Vlaamse daken maar het aantal daken met zonnepanelen moet wel omhoog. Dat is een belangrijke nuance! Te veel zonnepanelen op de daken? Inderdaad, dat komt omdat er dus niet goed wordt gemeten. Alles wat de zon opwekt aan stroom moet best worden verbruikt en niet verspild. (Het gelijktijdigheidsprincipe).

Een fictief voorbeeld

Neem nu de familie Claes. De familie Claes heeft twee kinderen, ze verbruiken jaarlijks 4000 kWh. Wat zeggen veel installateurs? We leggen voor 4000-5000 Wattpiek (Wp) aan zonnepanelen of misschien zelfs iets meer. Mis!

Deze calculatie om het aantal zonnepanelen voor je dak te berekenen is al jaren structureel fout, duur en niet goed voor het milieu. Meestal is 30 procent van zonnepanelen op je dak genoeg om de opgewekte energie zelf te verbruiken*

In het geval van de familie Claes zou na een grondige meting het leggen van zonnepanelen met een vermogen van ongeveer 1200 Wattpiek ruim voldoende kunnen zijn om hun opgewekte energie maximaal te kunnen gebruiken.  

De familie Claes heeft als ze niet meten een overschot aan zonnepanelen die niet optimaal renderen.  Met een groot deel van deze opgewekte energie kan ze immers niets doen. Er wordt dus met stroom gemorst. Als er veel zon is wordt met dit model het net overbelast. En die piekmomenten zijn voor de netbeheerders nu al een probleem.

Dat zou hetzelfde zijn als je 10.000 liter water geeft aan een gezin, terwijl ze maar 3000 liter  nodig hebben. De rest stroomt weg naar de riolering met risico op overstromingen. Dit is wat er nu gebeurt met onze elektriciteit. Er wordt onnodig gesmodderd.

De zon zorgt voor veel groene stroom als de familie Claes niet thuis is (want de zon schijnt vooral door de dag wanneer iedereen van huis is). Wat betekent dat veel van deze opgewekte groene stroom niet meteen wordt verbruikt en dus naar het net vloeit. (Opgewekte elektriciteit wacht niet tenzij ze wordt opgeslagen).

Niet alleen is er zo een netbelasting, ander gevolg is dat zo de CO2-emissie de hoogte inschiet. En wij zijn al één van de slechtste leerlingen in Europa.

Hoe komt dat?  Groene stroom heeft een uitstootwaarde van 0,211 gr/kWh* Maar als die groene stroom verdwijnt naar het net en onbekende of grijze stroom wordt, dan stijgen deze emissiewaarden naar 0,649 gr/kWh.

De oplossing: het gelijktijdigheidsprincipe

Daarom pleiten we voor het gelijktijdigheidsprincipe. Je verbruikt net zoveel stroom als je opwekt en je stuurt zo niets terug naar het net. Dit model kan, door nauwkeurig te meten voordat je de zonnepanelen legt.  Een gemiddeld gezin Vlaanderen verbruikt nu maar 30 procent van de zelf opgewekte elektriciteit* We pleiten voor het 1 op 1 principe. Elke kWh die je opwekt, zelf verbruiken.

Tot nu toe was dat allemaal gratis. Door de terugdraaiende teller maakte het niet uit als je opgewekte stroom verdween naar het distributienet, want dat net fungeerde als een soort opslagplaats of batterij en leverde dus gratis maar dat is in veel gevallen verleden tijd. Dus tot nu toe spoorde de overheid (onbedoeld, onwetend?) iedereen om het net te overbelasten.

Dit is een beleidsmaatregel waar niet is over nagedacht.

Wat moet er dus gebeuren?

Meet eerst nauwkeurig en plaats dan een correct hoeveelheid zonnepanelen in functie van uw basisbehoeften. Of plaats meer zonnepanelen als je batterijen hebt, zodat je het teveel aan opgewekte energie zelf kan opslaan. Maar let wel dat deze batterij maximaal afgestemd is op het vermogen van de woning, zodat we hier niet opnieuw terugsturen naar het. Ook hier weer dus exact meten wat momenteel niet gebeurt door de installateurs. Hier moet de overheid dus ingrijpen.

Door een correcte en gestuurde installatie te maken bespaart u geld want u legt minder zonnepanelen. En u de CO2 voetafdruk verkleint enorm.

Meer en beter gestuurde hernieuwbare energie dus. Dan moet de overheid in het buitenland minder virtuele groencertificaten aankopen van het belastinggeld van de burger!

Dat uitgespaarde geld kan gebruikt worden met het efficiënt leggen van zonnepanelen door onze groene ondernemers. Meer werkgelegenheid, en meer C02 besparing en minder boetes van Europa. Een win-win door enkel goed te meten! 

Stop dus met het leggen van te veel zonnepanelen op Vlaamse daken maar leg op een juiste manier zonnepanelen op meer Vlaamse daken.

Rudi Vandromme & Kenny Tournel,
ondernemers Energy Revolution

* Afhankelijk van de bron variëren de cijfers (licht). Maar aangenomen wordt dat de emissiewaarde van de groene stroom rond 0,2 gr/kWh liggen en die van grijze stroom liggen rond 0,65 gr/kWh.
* Het plaatsen van een batterij doet dit cijfer stijgen maar ook hier moet alles gemeten worden.

Deel dit bericht:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn